Služby pre držiteľov karty

Karta zdravia® je personalizovanou pacientskou kartou, vydáva sa teda osobitne pre každého pacienta. Jej zmysel spočíva v možnosti využívať viaceré nadštandardné služby lekárenskej starostlivosti.

Liekové poradenstvo

Práca lekárnika v lekárni v sebe zahŕňa okrem výdaja liekov, dietetických potravín, zdravotníckych pomôcok a ďalšieho doplnkového sortimentu aj dispenzáciu, teda informačnú, konzultačnú a poradenskú činnosť.
Výdajná činnosť v lekárni má dve časti. Okrem samotného výdaja lieku, doplnku či zdravotnej pomôcky má aj druhú zložku, dispenzáciu, ktorá je veľmi dôležitou, nehmotnou zložkou lekárenskej starostlivosti. Pre každý liek či pomôcku totiž existujú špeciálne upozornenia, podmienky či ďalšie informácie, ktoré by mal pacient vedieť preto, aby ich vedel správne a bezpečne použiť. V opačnom prípade môže dôjsť ku zlyhaniu liečby, či v horších prípadoch aj k poškodeniu zdravia pacienta.
Pacient či klient lekárne by pri výdaji liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov mal dostať nasledujúce informácie:

 • Správne pomenovanie lieku – je veľmi dôležité, aby ho pacienti ovládali. Takto sa dá predísť problémom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v budúcnosti. Príkladom môže byť pacient na urgentnom príjme, ktorý nie je schopný pohotovostnému lekárovi povedať, aké lieky užíva. Karty zdravia® tento problém rieši. Jej prostredníctvom Vám vieme v lekárni zaznamenávať tzv. liekovú anamnézu, teda zoznam všetkých užívaných liekov, sledovať jej históriu i možné riziká.
 • Objasnenie účinku lieku – pacient má lepší prehľad o svojich liekoch ak vie, ktorý liek mu na čo pomáha, čo môže viesť aj k väčšej zodpovednosti pri ich užívaní a dôslednejšiemu dodržiavaniu liečebnej schémy.
 • Schéma dávkovania – sem patrí čas užitia lieku, spôsob užitia, vzťah k jedlu, vzťah k iným liekom. Pacient bude pri dodržiavaní pokynov užívať liek bezpečne a bude v maximálnej miere zaistená jeho účinnosť.
 • Iné upozornenia k užívaniu – často treba upozorniť na nevhodnosť konzumácie alkoholu v kombinácii s daným liekom alebo na iné obmedzenia spojené s užitím lieku (napr. vedenie motorových vozidiel, dietetické pokyny a podobne). Ohľad musíme brať aj na liekovú formu lieku (suspenziu pretrepať pred použitím, retardovanú tabletu užiť v celku a pod.).
 • Možné vedľajšie a nežiaduce prejavy – pacienta je potrebné dopredu upozorniť na možné neželané prejavy.
 • Informácie k uchovávaniu liekov. – pri niektorých liekoch alebo liekových formách je potrebné uvedomiť si špecifiká ich skladovania a uchovávania. Sem patrí aj kontrola doby použiteľnosti pri liekoch. Máte doma dlhšiu dobu lieky, ktoré používate iba v prípade potreby. Prineste ich do svojej lekárne, skontrolujeme Vám ich použiteľnosť!

Z odborného hľadiska je dispenzácia neoddeliteľnou súčasťou lekárenskej starostlivosti. Táto činnosť môže byť poskytnutá bezprostredne pri výdaji lieku, neskôr pri konzultácii pri výdajnom mieste či v konzultačnej miestnosti verejnej lekárne, alebo i na diaľku, prostredníctvom telefónu, e-mailu či iného komunikačného kanálu.

Liekové riziko

Moderné lieky sú účinnými prostriedkami na úspešnú liečbu väčšieho množstva ochorení ako kedykoľvek predtým. Niektoré lieky vám musí predpísať lekár, až potom vám ich lekárnik môže v lekárni vydať. Mnoho chorôb alebo príznakov však môžete úspešne liečiť liekmi, ktoré v lekárni dostanete priamo, bez lekárskeho predpisu.
Dnešné lieky sú vo všeobecnosti veľmi bezpečné, ak sú však správne používané. To znamená, že majú byť užívané v správnej dávke, správnym spôsobom a v správnom čase. V opačnom prípade nemusia vždy účinkovať tak, ako majú, alebo môžu dokonca spôsobiť nepríjemné nežiaduce účinky.
Viete, ako máte užívať svoje lieky tak, aby boli účinné a pritom bezpečné? Práve lekárnik je tým odborníkom, ktorý Vám môže pomôcť pri bezpečnom a účinnom užívaní Vašich liekov. Neváhajte a využite možnosť i svoje právo na dôverný rozhovor so svojim lekárnikom. Že neviete o čom? Dáme Vám pár tipov.

Správnosť užitia lieku
Lieky majú väčšinou podobu tabliet, ktoré na prvý pohľad vyzerajú rovnako. Avšak spôsob výroby tablety a jej prípadná špeciálna úprava môžu znamenať rôzne požiadavky na správne užitie. Kým niektoré tablety sa nesmú rozlomiť, rozpustiť, rozdrviť alebo rozhrýzť, pretože by sme prekazili ich účinok, iné je naopak potrebné pred prehltnutím čo najlepšie rozžuť. Sú tablety, ktoré sa neprehĺtajú vôbec- slúžia len na cmúľanie, aplikujú sa iba pod jazyk, alebo sa z nich pripraví roztok na ďalšie použitie. Ani roztoky, masti, krémy a prášky sa neužívajú všetky rovnako. Niektoré lieky majú zložitejší aplikačný mechanizmus (spreje, inhalátory a pod.) a pri nesprávnej manipulácii neúčinkujú podľa predpokladu. Ak nemáte istotu, či so svojimi liekmi manipulujete správne, spýtajte sa svojho lekárnika!

Správne dávkovanie liekov
Lieky je potrebné užívať v presne stanovený čas a v presnej dávke. Odmeranie dávky predstavuje u niektorých liekov problém. Časové odstupy medzi jednotlivými dávkami majú svoju spodnú hranicu (predchádzanie nežiaducim účinkom) a hornú hranicu (zaistenie správneho účinku). Iné je dávkovanie toho istého lieku u detí, iné u dospelých a iné u starých ľudí. Pokiaľ si kupujete lieky bez lekárskeho predpisu je dobré overiť si v lekárni, ako často a v akej dávke sa liek má užívať. Ak nemáte istotu, že liek viete presne dávkovať a nie sú vám známe bezpečné odstupy medzi jednotlivými dávkami, spýtajte sa svojho lekárnika!

Liek a potrava
Každý liek má iný vzťah k potrave. Niektoré lieky sa užívajú pred jedlom, niektoré počas jedla a podaktoré po jedle. Príčiny rôzneho vzťahu k príjmu potravy sú rozličné: zaistenie čo najrýchlejšieho účinku, predchádzanie nežiaducim účinkom a podobne. Niekedy je dôležitý odstup od jedla. Existujú lieky, ktoré pri užití spolu s potravou nemajú liečebný efekt a je potrebné stanoviť dostatočný časový odstup pred alebo po jedle, kedy má byť liek správne užitý. Nesprávne užitie lieku vzhľadom ku konzumácii potravy môže spôsobiť zníženú účinnosť lieku, oneskorenie účinku, alebo nežiaduci prejav lieku. Ak si nie ste istý, ako sa vaše lieky znášajú s potravou, spýtajte sa svojho lekárnika!

Liek a alkohol
Lieky sú pre organizmus prevažne cudzorodé látky a vďaka práci pečene a iných orgánov ich organizmus vie vylúčiť. Alkohol v menšom i väčšom množstve mení aktivitu pečeňových enzýmov, ktoré liečivo eliminujú. Ak je aktivita enzýmov nižšia, liek pôsobí príliš dlho, účinok sa pri pravidelnom užívaní znásobuje, čoho výsledkom je zvýšené riziko nežiaducich účinkov, ba dokonca aj trvalé poškodenie zdravia. Ak je aktivita enzýmov vyššia, liek prestáva pôsobiť príliš skoro a znižuje sa jeho liečebný efekt. Aj niektoré iné zložky potravy môžu meniť činnosť pečeňových enzýmov (niektoré vína, syry, grepová šťava…). Keď nemáte istotu, či sú vaše lieky citlivé na zmenu aktivity pečene, spýtajte sa svojho lekárnika!

Liek a iné lieky
Niektoré lieky si môžu vzájomne prekážať v účinku a ich efekt sa znižuje. Naopak, sú lieky, ktoré pôsobia na ten istý orgán tela a ich účinky sa sčítavajú, čo daný orgán nadmerne zaťažuje a môže dôjsť k jeho poškodeniu. Čím viac liekov človek užíva, tým vyššie je riziko interakcie medzi liekmi. Ak začínate užívať nový liek alebo doplnok, či už predpísaný lekárom alebo voľnopredajný, uistite sa, aký má nový liek vzťah k tým, ktoré už užívame dlhšie. Toto sa týka všetkých liekov, aj tých, ktoré užívate iba v čase potreby. Ak nepoznáte, s ktorými liekmi si tie vaše môžu prekážať, spýtajte sa svojho lekárnika!

Liek a tehotenstvo
Niektoré lieky nesmú byť užívané v tej ktorej fáze tehotenstva, alebo počas dojčenia, lebo by mohli ohroziť dieťa. Tým istým spôsobom môžu byť uvedené lieky aj prekážkou otehotnenia. Medzi lieky s týmto rizikom spadajú aj niektoré lieky dostupné bez lekárskeho predpisu. Ak chcete otehotnieť, ste tehotná alebo dojčiaca žena a neviete, ako na vás a vaše dieťa môžu vplývať lieky, spýtajte sa svojho lekárnika!

Lieky a cestná premávka
Niektoré lieky menia pozornosť človeka a po ich užití by človek nemal viesť dopravný prostriedok (auto, motocykel, bicykel…). Môže takto ohroziť seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Vedenie motorového vozidla pod vplyvom liekov, ktoré znižujú pozornosť vodiča, znižujú jeho koncentráciu a menia jeho reakcie je v rozpore so zákonom. Ak neviete, či váš liek ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá, spýtajte sa svojho lekárnika!

Pomoc pri detekcii a liečbe drogových závislostí

Drogy sa stali súčasťou každodenného života veľkej časti ľudskej populácie. Každý z nás s nimi dennodenne prichádza do styku. Každý deň ich užívame, i keď si to priamo ani neuvedomuje, napríklad vo forme kávy, čokolády, cigariet či pohára vína. Vravíme si, že tieto naše malé radosti nie sú „problémom,“ že my to zvládneme. Nie vždy je tomu tak… A sú aj oveľa väčšie problémy. Párty sú plné drog, ulice sú plné drog, školy, parky, domácnosti, … jednoducho drogy sa nachádzajú všade. Tie, o ktorých hovoríme teraz, sú však o niečo nebezpečnejšie. Ich schopnosť vyvolať závislosť je oveľa väčšia, ako u „tolerovaných“ drog (i keď to neznižuje ich nebezpečnosť). A tak sa často my sami, alebo naši blízki, ocitáme v situácii, kedy si sami nedokážeme pomôcť. A práve tu prichádza lekárnik a Karta zdravia®.

Držiteľ Karty zdravia® sa môže na svoju lekáreň kedykoľvek obrátiť so žiadosťou prevedenie testu na omamné a psychotropné látky. Je možné skúmať vzorku potu, slín či moču, ale i stanovovať drogy na povrchu predmetov, koži, v práškoch či kvapalinách. Výsledky sú známe veľmi rýchlo, už do 5 minút.

Takto vieme stanoviť najčastejšie používané drogy – kanabinoidy (marihuanu, hašiš, konope a ich metabolity), amfetamíny (metamfetamín, extázu a ich metabolity), kokaín a jeho metabolity a opiáty (kodeín, heroín, morfín a ich metabolity). Tu však možnosti Vašej lekárne nekončia.
Oveľa častejším, a preto aj zničujúcejším problémom je fajčenie. Fajčenie patrí medzi toxikománie, predstavuje najrozšírenejší zlozvyk, spoločenskú neresť, ktorá spôsobuje mnoho zla v oblasti zdravia či medziľudských vzťahov. Fajčenie je spojené s vysokou návykovosťou i s vysokým zdravotným rizikom. Nikotín, nachádzajúci sa v tabaku, je prudkým jedom, ktorý zvyšuje dráždivosť nervovej sústavy. Tabakový dym však obsahuje viac než 4 000 chemických látok, z ktorých mnohé majú vlastnosti dráždivých látok a asi 60 je známych alebo suspektných karcinogénov (látky spôsobujúce rakovinu). Nie je preto prekvapením, že fajčenie je spojené z množstvom závažných ochorení, akými sú rakovina pľúc a ďalšie formy rakoviny, bronchitída, emfyzém, žalúdočné a dvanástnikové vredy, srdcovo-cievne ochorenia či cirhóza pečene. Okrem zdravotných dôsledkov má fajčenia aj ďalšie - finančné, materiálne či psychologické.

I tu Vám vie Vaša lekáreň pomôcť. Držiteľ Karty zdravia® sa môže na svojho lekárnika kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o pomoc pri odvykaní od fajčenia. V lekárni sú za týmto účelom dostupné viaceré prostriedky nikotínovej substitučnej terapie vo forme žuvacích tabliet či náplastí, s ktorými Vám vo Vašej lekárni radi a kvalifikovane poradia.

Prevencia srdcovocievnych ochorení

Srdcovocievne ochorenia (SCO) sú dnes hlavnou príčinou úmrtí vo svete. V Slovenskej republike sú príčinou približne 50% všetkých úmrtí, pričom najzávažnejším ochorením je ischemická choroba srdca zapríčiňujúca takmer 25% všetkých úmrtí. Spoločným menovateľom väčšiny srdcovo-cievnych ochorení ako sú ischemická choroba srdca a dolných končatín, angina pectoris, infarkt myokardu alebo cerebrovaskulárne ochorenia je ateroskleróza.

Ateroskleróza je ochorenie, pri ktorom dochádza k upchávaniu ciev časticami rozvážajúcimi v tele cholesterol. Následkom postupného upchávania ciev vzniká nedostatočné prekrvenie (ischémia) určitých orgánov. Ak dôjde až k úplnému upchaniu cievy a zastaveniu prietoku krvi časťou orgánu, nastáva odumretie okolitých buniek – infarkt. Ako sa ateroskleróza prejavuje? Podľa toho, ktoré cievy sú postihnuté, môže vznikať ischemická choroba (alebo až infarkt) srdca, mozgu, končatín, obličiek, atď. Najčastejšie postihnutými cievami bývajú tzv. koronárne tepny zásobujúce krvou srdcový sval. Ich upchávanie spôsobuje ischemickú chorobu srdca, ktorá sa podieľa na kardiovaskulárnej úmrtnosti až päťdesiatimi percentami. Prejavom ischemickej choroby srdca je angina pectoris (zvieravá bolesť za hrudnou kosťou).

Dlhoročné výskumy ukázali, že na rozvoji aterosklerózy sa podieľa viacero rizikových faktorov. Niektoré z nich sú neovplyvniteľné (vek, pohlavie, genetické faktory), no veľká časť z nich je ovplyvniteľná preventívnymi opatreniami.

Najznámejším ovplyvniteľným rizikovým faktorom vzniku aterosklerózy je zvýšená hladina cholesterolu v krvi. Cholesterol je tuková látka, ktorú náš organizmus nevyhnutne potrebuje napríklad pre tvorbu bunkových membrán, steroidných hormónov a vitamínu D. Cholesterol jednak prijímame v živočíšnej potrave a jednak si ho telo samo tvorí a to najmä v pečeni, pričom jeho základné stavebné jednotky sa vytvárajú spracovávaním tukov (triglyceridov). Pečeň teda funguje ako určité skladisko cholesterolu – či už prijatého potravou alebo vytvoreného samotným organizmom. Tu sa cholesterol premieňa napríklad na žlč, ktorá sa pri trávení potravy čiastočne vylučuje z organizmu (jediná cesta, ktorou sa organizmus zbavuje cholesterolu). Okrem toho sa z pečene cholesterol rozváža krvou k jednotlivým bunkám organizmu, ktoré rôzne využívajú.

Medzi ďalšie rizikové faktory, ktoré sa podieľajú na rozvoji aterosklerózy, patrí zvýšená hladina triglyceridov (tukov) v krvi (z triglyceridov vznikajú základné stavebné kamene pre tvorbu cholesterolu v tele), obezita (je často sprevádzaná zvýšenou hladinou cholesterolu a zvyšuje sklon k cukrovke), fajčenie, hypertenzia a cukrovka, ktoré poškodzujú vnútornú výstelku ciev, kam sa potom ľahšie ukladajú cholesterolové častice.

Aby ste vedeli výskyt rizikových faktorov účinne obmedzovať, potrebujete najskôr vedieť, ktoré sa Vás „týkajú“. Karta zdravia® oprávňuje jej držiteľov v ktorejkoľvek lekárni označenej jej logom požiadať o bezplatné zmeranie krvného tlaku či stanovenie hladiny cholesterolu, triglyceridov či glukózy v krvi, ako aj požiadať o ďalšiu interpretáciu a vysvetlenie zistených výsledkov, prípadne požiadať o ďalšiu radu ohľadom správnej životosprávy či možnej zmeny liečebnej schémy.
Meranie krvného tlaku bude vykonávané plnoautomatickým tlakomerom. Zisťovanie biochemických parametrov, teda hladiny cholesterolu, triglyceridov či glukózy v krvi, je realizované rýchlym skríningovým vyšetrením pomocou prístroja ACCUTREND GCT. Na stanovenie hladiny rizikových faktorov je potrebné kvapnúť kvapku kapilárnej krvi odobratej z prsta na testovací papierik. Po vložení diagnostického prúžka do prístroja sú výsledky merania známe do troch minút.

A ešte niekoľko rád, ako obmedziť výskyt rizikových faktorov:

 • pridať si do stravy vhodné potraviny
  • ryby (pre obsah omega-3 mastných kyselín s priaznivými účinkami na srdce, tlak, zrážanie krvi a metabolizmus tukov),
  • ovocie a zeleninu (pre obsah antioxidantov a vlákniny),
  • obilniny (jačmenné klíčky, ovsené vločky pre vysoký obsah rozpustnej vlákniny, ktorá znižuje cholesterol),
  • nízkokalorické nealkoholické nápoje, čaj, minerálky.
 • vylúčiť zo stravy nevhodné potraviny
  • bravčová masť, palmový a kokosový tuk (pre vysoký obsah nasýtených mastných kyselín s nepriaznivými účinkami na srdcovocievny systém),
  • tučné mäso (bravčové, kačica, hus, jaternice, tlačenka, klobásy – pre vysoký obsah nasýtených mastných kyselín),
  • plnotučné mliečne výrobky (pre vysoký obsah nasýtených mastných kyselín),
  • vaječné žĺtka, majonézy (pre vysoký obsah cholesterolu),
  • nadmerné množstvo soli (pre nepriaznivý účinok na tlak krvi),
  • zákusky, torty, sladené nápoje, alkohol v nadmernom množstve.
 • jedlo správne pripravovať
  • uprednostňovať grilovanie, pečenie na teflónovej panvici s nízkym množstvom tuku, varenie,
  • vyhýbať sa vyprážaným potravinám!
 • pestovať pravidelne svoj obľúbený pohyb
  • začať postupne (NIE NARAZ) z prechádzkami, zrýchľovať chôdzou a neskôr podľa možnosti (u mladších osôb) pridať mierny beh,
  • striedať s plávaním, bicyklovaním, u mladších s futbalom, tenisom, atď.,
  • najdôležitejšia je PRAVIDELNOSŤ vo vykonávaní pohybu – aspoň 2 – 3krát týždenne, vyhnúť sa treba nárazovému zaťažovaniu organizmu.
 • úplne prestať fajčiť
  • v prípade ťažkostí s odvykaním a prítomnosti abstinenčných príznakov (úzkosť, nepokoj, neschopnosť koncentrácie) konzultovať lekárnikom možnosť užívania nikotínových žuvačiek alebo náplastí.